Monday, July 11, 2011

O si tama o Cheilem lena ua fia oo lava i luga o le walker e faapaleni ai lana savali. Malo le onosai Cheilem Fareti.

No comments:

Post a Comment