Thursday, July 14, 2011

Asiasiga i le faletusi

 Talu ai o loo faaauauina pea lava lea foi polokalame taua i tamaiti i masina taitasi,o le asiasi atu lea i le faletusi. O se vaaiga la lena i tamaiti ma taga eseese o le siva faamalosi tino. O le tasi lea aoaoga sili i le aoaoina o nai fanau o le suiga o siosiomaga e vaai ma faalogo iai. Aua o loo faataunu'u lava i le aoga i aso uma. Ae o le vaai o le tamaititi i se mea moni e taua tele lea i le olaga aoaoina. Sa vaaia le fiafia o nai tamaiti i pese,siva ma tusi faitau. Sa faalogoina le gagana tautala ma fesili lava i le tamaitai faigaluega o le faletusi. E leai se ma o se isi e fesili. E mulimuli tau mai le igoa o se ata ma le lanu ae ua muamua lava tamaiti.             

No comments:

Post a Comment