Tuesday, July 12, 2011

Ia o lena ua faaaoga e fai ai le microphone a le matou aufaipese. Malo sole!

No comments:

Post a Comment