Wednesday, July 13, 2011

   Eslynne  Peleise  Leafa.

Manuia lou tolu tausaga 22 .June  2011.
manuia lou olaga aoaoina i totonu ole
Tautua Aoga Amata.


Love ;Grandma

No comments:

Post a Comment