Wednesday, July 13, 2011

Manaia le galuega fefaasoaai ma le galulue faatasi
a Jamie ma Malama.

No comments:

Post a Comment