Thursday, November 3, 2011

Faamolemole taga'i ane i le itulau 'SCHOOL TRIPS'

Mo le silafia o lena ua tuu atu i le itulau pei ona ta'ua i luga nisi o ata na pu'e i le tafaoga a le aoga i le BUTTERFLY CREEK.