Thursday, October 13, 2011

Vaai i le pepe.Vaai i le pepe. E lele lele solo ma faapepepepe O le tasi lea pese e fiafia ai lava Andrea e usu. Ia o lena la o loo  faaauau lava i le valivaliina o lana ata o le pepe e lele.
O le tamaitai o Heila ma Savelio, sa lagolago malosi i le tapuaiga o le taaloga a le Manu Samoa mo le ipu o le lalolagi 2011.