Thursday, July 14, 2011

Manaia tele nai teine o Salina, Hannah ma Lhyanda

O nai teine nei o le lelei ia i le computer.  I totonu o le matou aoga a'o laiti nei teineti na tu'u pea le avanoa fa'aoga ai e latou.  Ia o lea ua matutua ifo a ma olo'o fiafia pea latou e fa'aoga le computer.  Ona o le fa'amasani ai a' o laiti olea ua mafai ai e latou ona o mai lava latou e talatalanoa ma interact fa'atasi ma fai fa'atasi latou galuega.  E tele skills e maua mai i le fa'aogaina o le IT pei o le mafai e latou ona fa'aoga le latou hearing skills, e mafai foi e latou ona fa'alogo i le fa'atonuaga olo'o faimai ai le computer e fai ona follow ai lai o latou, e mafai ai e latou ona fa'aoga le manual mouse ia fa'apea ma le keyboard.

No comments:

Post a Comment