Friday, July 15, 2011

Hannah!!!! and her body painting

Hehehehe....oka ia vaai i mata o Hannah ua le valia le pepa ae lea ua vali ona mata...E fiafia tele tamaiti i e vali ata aemaise lavai le paint...malo lava Hannah

No comments:

Post a Comment