Thursday, July 14, 2011

Manaia le fesoasoani o faiaoga i le alualu i luma ole atamai o nai tamaiti


Olea olo'o matau atu i le ata lenei olo'o tele foi le fesoasoani o nai faiaoga i nai tamaiti e ala lea i le fa'aogaina o computers.  O le aoga foi lea ole taumafai ona aoao atu lenei tomai ona o le tele tele o suiga o le olaga i lenei vaitaimi.  Pei o le IT ua mafai ai foi ona tele le taimi e talatalanoa ai le faiaoga ma le tamaititi ma mafai foi ona fa'ataitai atu nisi mea pei o le typing, ole navigation i totonu o le computer.  Pei olo'o vaai atu i lenei ata ole poto ia Pati ma le tu'uina o ona tamailima i le keyboard, ma le fa'alogo i le fa'asinoina atu e le faiaoga lesi sikepu e ao ona fai.  Malo lava Pati...

No comments:

Post a Comment