Friday, September 16, 2011

Le Manu Samoa!!! Hiiiiii......

Sofia Talele & Logo Tuu

Sa faaalia foi le lagolago a faiaoga i le faatinoina o le siva tau ina ua manumalo le MANU SAMOA.

No comments:

Post a Comment