Thursday, September 15, 2011

Faataua e Malama lana lagolago i le faamoemoe o le Manu Samoa. Malo le FAAMALOLOSI Manu Samoa.

1 comment: