Thursday, October 13, 2011

Vaai i le pepe.Vaai i le pepe. E lele lele solo ma faapepepepe O le tasi lea pese e fiafia ai lava Andrea e usu. Ia o lena la o loo  faaauau lava i le valivaliina o lana ata o le pepe e lele.

No comments:

Post a Comment